ส้มโอพันธุ์ทองดี
ส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้ง
ส้มโอพันธุ์ขาวหอม
ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม
 

      ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม
   

มีเนื้อสีแดงเข้ม (สีทับทิม) รสชาดหวาน หอม นุ่ม น่ารับประทาน จึงเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก ดังนี้น เมื่อมีการปรับปรุงคุณภาพเป็นที่น่าพอใจแล้ว จึงตกลงกันว่าน่าจะตั้งชื่อใหม่ คนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านจึงเปลี่ยนมาใช่ชื่อว่า "พันธุ์ทับทิมสยาม" ลักษณะประจำพันธุ์ ใบค่อนข้างกว้าง ปลายใบแหลม ใต้ใบมีขนอ่อนนุ่ม ผลมีขนาดใหญ่ เส้นรอบผลประมาณ 16 - 22 นิ้ง หัวจีบ (คล้ายขาวพวง) ผิวผลมีขนอ่อนนุ่มคล้ายกำมะหยี่ปกคลุมทั่วทั้งผล เมื่อจับผลเบาๆ จะรู้สึกผิวเปลือกนุ่ม เปลือกบาง ถ้าเก็บเกี่ยวหรือขนส่งไม่ดี จะช้ำง่าย 

แหล่งปลูกสำคัญ  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ช่วงระยะเวลาที่ผลออกมาก : เดือน


 
สวนส้มไทยทวี
41/2 หมู่ 1 ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73120
โทร. 02 482 1985 มือถือ 081 869 7267, 08 1857 8590
E-mail : tanakit_2514@hotmail.co.th
www.thaithaweepomelo.com
Copyright © 2012 : Thaithaveepomelo.com : Design By : Invent Design Co., Ltd.