ส้มโอพันธุ์ทองดี
ส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้ง
ส้มโอพันธุ์ขาวหอม
ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม
 

      ส้มโอพันธุ์ขาวหอม
   

ขนาดผลปานกลาง มีเปลือกางมาก ทรงผลกลม น้ำหนักผลประมาณ 800-1,500 กรัม เนื้อผลมี 11-15 กลีบ เนื้อกุ้งสีขาว อมเหลือง ขนาดเล็กเบียดกันแน่น ไม่แฉะน้ำ รสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย

แหล่งปลูกสำคัญ นครปฐม และราชบุรี

ช่วงระยะเวลาที่ผลออกมาก : เดือน ก.ค.-ต.ค

 
สวนส้มไทยทวี
41/2 หมู่ 1 ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73120
โทร. 02 482 1985 มือถือ 081 869 7267, 08 1857 8590
E-mail : tanakit_2514@hotmail.co.th
www.thaithaweepomelo.com
Copyright © 2012 : Thaithaveepomelo.com : Design By : Invent Design Co., Ltd.