ส้มโอพันธุ์ทองดี
ส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้ง
ส้มโอพันธุ์ขาวหอม
ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม
 

      ส้มโอพันธุ์ทองดี
   

มีขนาดผลปานกลาง ทรงผลกลมแป้น ไม่มีจุก น้ำหนักผลประมาณ 940-1,060 กรัม เปลือกผลค่อนข้าง บาง สีของเปลือกในและผนังกลีบสีชมพูเรื่อๆ ลักษณะนิ่ม ฉ่ำน้ำ จำนวนกลีบ 14-16 กลีบ มีความหวาน สูง ชาวจีนนิยมเพราะสีเนื้อคล้ายสีทับทิมไหว้เจ้า ก็เป็นมงคล

แหล่งปลูกสำคัญได้แก่ นครปฐม สมุทรสาคร ราชบุรี

ช่วงระยะเวลาที่ผลออกมาก : เดือน ก.ค.-ต.ค.

 
สวนส้มไทยทวี
41/2 หมู่ 1 ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73120
โทร. 02 482 1985 มือถือ 081 869 7267, 08 1857 8590
E-mail : tanakit_2514@hotmail.co.th
www.thaithaweepomelo.com
Copyright © 2012 : Thaithaveepomelo.com : Design By : Invent Design Co., Ltd.