ส้มโอพันธุ์ทองดี
ส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้ง
ส้มโอพันธุ์ขาวหอม
ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม
 

              ส้มโอเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก แตกกิ่งก้านสาขาที่เรือนยอด ลำต้นมีสีน้ำตาล มีหนามเล็ก ๆ สูงประมาณ 8 เมตร ใบเป็นแผ่นหนาสีเขียวเข้ม โคนก้านใบมีหูใบแผ่ออกเป็นรูปหัวใจ แผ่นใบเหมือน มะกรูด คือแบ่งใบ เป็น 2 ตอน แต่ขนาดใบใหญ่กว่า ใบหนาแข็ง มีสีเขียวแก่ มีกลิ่นหอม ดอกออกเป็นช่อสั้น หรือดอกเดี่ยว ตามบริเวณ ง่ามใบ มีสีขาว ปลายกลีบมนมี 4 กลีบ กลางดอกมี เกสร 20-25 อัน ผลกลมโต บางพันธุ์ตรงขั้วมีจุกสูงขึ้นมา ผิวผลเมื่อยังอ่อนมีสีเขียว เมื่อแก่จัดเปลี่ยนเป็นสีเขียวอมเหลือง ผิวของผลไม่เรียบ ผิวของเปลือกผลมีต่อมน้ำมัน กระจายทั่วไป ภายในผลเป็นช่อง ๆ มีแผ่นบาง ๆ สีขาวกั้นเนื้อให้แยกออกจากกัน เนื้อแต่ละส่วนเรียกว่า "กลีบ" มี รสหวานหรือหวานอมเปรี้ยว มีเมล็ดฝังอยู่ระหว่างเนื้อมากกว่า 1 เมล็ด ผลส้มโอมีเปลือกหนาทำให้สามารถเก็บ รักษาได้นานมีวิตามินซีมาก
              แหล่งปลูกส้มโอที่สำคัญในประเทศไทยแต่เดิมมีสองแหล่งคืออำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเป็นแหล่ง กำเนิดของพันธุ์ขาวแป้น และบางปะกอกในเขตธนบุรี เป็นแหล่งกำเนิดของพันธุ์ขาวพวง ในปัจจุบัน พันธุ์ส้มโอ ที่เป็นที่นิยมปลูกทางการค้าได้แก่
  • พันธุ์ทองดี ผลโต กลมแป้น ไม่มีจุก ที่ขั้วมีจีบเล็กน้อย รสหวาน ฉ่ำน้ำ เนื้อสีชมพู เป็นพันธุ์ที่นิยมปลูกที่จังหวัดนครปฐม
  • พันธุ์ขาวน้ำผึ้ง ผลใหญ่ กลมสูง ก้นเรียบ
  • พันธุ์ขาวใหญ่ เนื้อเป็นสีครีมอ่อน นิยมปลูกที่จังหวัดสมุทรสงคราม
  • พันธุ์ขาวพวง ผลกลม มีจุกสูง ผิวเรียบ สีเปลือกเขียวอ่อนอมเหลือง มีเมล็ดน้อย เป็นพันธุ์ดั้งเดิม
  • พันธุ์ขาวแตงกวา ผลขนาดกลาง กลมแป้น เปลือกบาง เนื้อสีขาว นิยมปลูกที่จังหวัดชัยนาท
  • พันธุ์ท่าข่อย เป็นพันธุ์ที่ปลูกมากที่จังหวัดพิจิตร
  • พันธุ์ปัตตาเวีย ปลูกมากทางภาคใต้

              คุณทิมไทยทวี
               เป็นชาวนครปฐมโดยกำเนิด เกิดเมื่อ 27 พฤษภาคม 2485 ที่ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม บิดามารดาประกอบอาชีพทำนา

จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปี่ที่4 และความสามารถที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะความชำนาญใน การผลิตส้มโอคุณภาพดี ได้รับรางวัลจากการประกวดส้มโอกว่า 160 รางวัล จนได้รับได้รับมหาบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขา(พืชศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่รุ่นที่ 18 ในปี 2533
 
                                                                                                                                                                                        อ่านต่อ

 


 
สวนส้มไทยทวี
41/2 หมู่ 1 ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73120
โทร. 02 482 1985 มือถือ 081 869 7267, 08 1857 8590
E-mail : tanakit_2514@hotmail.co.th
www.thaithaweepomelo.com
Copyright © 2012 : Thaithaveepomelo.com : Design By : Invent Design Co., Ltd.